İşyeri Ortam Ölçümleri

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.

19 Eylül OSGB olarak çözüm ortağı firmalarla bu ölçümleri yaptırmaktayız.

  • Ortam Gürültü Ölçümü, Gürültü Haritası
  • Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü
  • El-kol, Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  • Organik, İnorganik Gaz Ölçümü
  • Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü
  • Ortam Toz Ölçümü
  • Kişisel Toz Maruziyet Ölçümü
  • Aydınlatma Ölçümü
  • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı)
mersin eve gelen escort -

boşanma davası