Patlamadan Korunma Dökümanı

İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

Çalışanların Patlayıcı ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliği’nin ( R.G.30.04.2013 , 28633 sayılı ) 5.maddesinin 1.fıkrasına göre;

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

  1. a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,
  2. b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,
  3. c) Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.

19 Eylül OSGB bünyesinde Patlamadan Korunma Dokümanı eğitimi almış İş Güvenliği Uzmanları tarafından, konu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun aşağıda belirtilen iş akışına göre patlamadan korunma dokümanı hazırlanır.

  • Risk Değerlendirme Raporunun dikkate alınması.
  • Muhtemel patlayıcı ortam oluşabilecek bölümlerin tespit edilmesi.
  • İşletmede kullanılan kimyasalların ve iş ekipmanlarının tespit edilmesi.
  • Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarından (MSDS) kullanılan kimyasalların ve iş ekipmanlarının özelliklerini içeren listenin oluşturulması.
  • Yanıcı özelliği olan kimyasalların hesaplamalarının TS EN 60079 standardına uygun yapılarak patlama riskinin oluştuğu çapın hesaplanması.
  • Alınması gereken önlemlerin değerlendirilmesi.
  • Tehlikeli Bölgelerin sınıflandırılması,

Yapılan çalışmalar, hesaplamalar ve değerlendirmeler sonucunda işyerinde patlayıcı ortam oluşabilecek bölgeler belirlenir, patlamaların önlenmesi ve etkilerinin sınırlandırılmasına yönelik alınması gereken önlemlerin yer aldığı rapor hazırlanır.

mersin eve gelen escort -

boşanma davası