Neden Eylül OSGB

Neden OSGB?

6331 SAYILI YASA ‘dan
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini sunulması üzerine kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendiren birimdir.
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.
Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

Neden 19 Eylül OSGB?

Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi 19 EYLÜL OSGB yerine getirecektir
İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları istihdam etme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.
Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirilecektir.
19 EYLÜL OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
19 EYLÜL OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.
19 EYLÜL OSGB tarafından alınacak bütün hizmetlerin karşılığında hizmet faturası alacaksınız ve bu faturayı şirketinizde gider olarak gösterebileceksiniz.

mersin eve gelen escort -

boşanma davası